O firmie

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Morągu powstała 13 grudnia 1945 roku. Przez dziesiątki lat Spółdzielnia przechodziła okresy dynamicznego rozwoju i świetności oraz okresy kryzysu i niepowodzeń.
Obecnie spółdzielnia prowadzi działalność detaliczną w 13 sklepach , produkcję piekarską i ciastkarską oraz działalność gastronomiczną.
Aktualnie spółdzielnia zatrudnia ok. 100 pracowników.

Rys historyczny Spółdzielni.

„SPOŁEM” PSS w Morągu postała 13 grudnia 1945 roku pod nazwą „Wspólnota”. W dniu powołania Spółdzielni do życia stan jej członków wynosił 12 osób z ogólnym wkładem 2.100 zł.
W pierwszych powojennych latach zaczęły powstawać sklepy branżowe i zakłady produkcyjne, a przewodził tym działaniom pierwszy etatowy prezes Roman Dąbrowski.
Lata 1959 – 61 były okresem przełomowym w historii Spółdzielni w zakresie jej rozwoju i modernizacji. Ważną formą aktywności była praca kulturalno – oświatowa. Prowadzono ożywioną pracę z dziećmi, młodzieżą i członkami Spółdzielni.
Reorganizacja handlu w 1976 roku zatrzymała proces dynamicznego rozwoju Spółdzielni. Wraz z branżami : odzieżową , dziewiarską , obuwniczą , pasmanteryjną , meblami, sprzętem zmechanizowanym – Spółdzielnia zmuszona była przekazać nowo powstałemu przedsiębiorstwu WPHU i OTEX , obiekty sklepowe , które sama wybudowała z własnych środków, w zamian za kilka sklepików małych , niefunkcjonalnych , w złym stanie technicznym.
Lata 90 te przyniosły dalsze zubożenie majątku Spółdzielni. Agresywna prywatyzacja spowodowała odebranie wszystkich obiektów nie będących własnością Spółdzielni. Nie udało się natomiast odzyskać obiektów własnych , którymi uwłaszczono WPHW.