Struktura

I Prezes Zarządu

- asystent biura zarządu

- inspektor BHP

- specjalista ds kadr i płac

- kierownik administracji

II DYREKTOR d/s handlu i marketingu

- specjalista ds handlu i produkcji

III  Główny Księgowy
- dział finansowo - księgowy