Członkowie

„Społem” PSS w Morągu zrzesza 84 członków spółdzielni 1 udział wynosi 500,- zł
W sprawach członkowskich należy zgłaszać się do Pani Haliny Lunkowskiej tel. 089 757 81-25 w godz. 7-15