Kontakt

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Morągu
ul. Generała Jana Henryka Dabrowskiego 52
14-300 Morąg

NIP: 741-000-41-42
REGON: 000097472

Telefon: 89-757-22-91

 

Sekretariat
tel: 89-757-22-91
e-mail: sekretariat@pssmorag.pl

Dział handlu

e-mail: handel@pssmorag.pl

Główna księgowa
tel: 89-757-23-93
e-mail: ksiegowy@pssmorag.pl

Kadry
tel: 89-757-81-25
e-mail: kadry@pssmorag.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Morągu, Generała Jana Henryka Dabrowskiego 52, 14-300 Morąg.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Morągu, Generała Jana Henryka Dabrowskiego 52, 14-300 Morąg; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@pssmorag.pl